Web-Design-Advice7.jpg

اینکوترمز (Incoterms): تقسیم مسئولیت ها و هزینه ها میان فروشنده و خریدار

در فرآیند واردات، اقدامات و هزینه‌های متعددی پیش روی خریدار و فروشنده است که باید در مورد آنها توافق کنند. کلمه‌ی Incoterms  خلاصه‌ی عبارت سه کلمه ای International Commercial Terms است که توسط اتاق بازرگانی بین المللی تدوین شده است و مشخص می‌کند که پیگیری و هزینه‌های مواردی مثل حمل و نقل، ترخیص و بیمه با کدامیک از طرفین باشد.
انواع ترم‌های خرید اینکوترمز کدامند ؟

حالت‌های مختلفی برای تقسیم وظایف خریدار و فروشنده وجود دارد که “ترم‌های خرید اینکوترمز” نامیده می‌شوند و در مقیاس بین‌المللی اعتبار دارند و در قراردادهای تجاری یکی از این آن‌ها مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد و مبنای عمل است که شامل موارد زیر می‌شوند :
EXW یا EX W یا EX Works

در این حالت فروشنده در همان محل کارخانه یا انبار جنس را به خریدار تحویل می‌دهد و تمامی هزینه‌های حمل بار، بیمه، بارگیری، جبران خسارت و … با خریدار است و فروشنده پس از تحویل کالا، تعهدی نخواهد داشت.
اینکوترمزهای گروه F

اینکوترمزهای گروه F شامل اینکوترم‌هایی هستند که بر اساس آن‌ها حمل بار در کشور مبدا (کشوری که صادرات از آنجا انجام میشود) به عهده‌ی فروشنده است و خریدار محلی را در کشور مبدا برای تحویل کالا انتخاب می‌کند.

این اینکوترم‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:
FCA یا Free Carrier

در این حالت فروشنده بار را روی کامیون، هواپیما یا قطار (در کشور مبدا) به خریدار تحویل می‌دهد و پیگیری جابجایی از کارخانه یا انبار تا کامیون، فرودگاه یا راه آهن بر عهده ی فروشنده  و  هزینه‌های بارگیری و بیمه با خریدار است.

نکته: منظور از بارگیری قرار دادن بار روی وسیله ی حمل مثلِ کشتی، هواپیما، کامیون و … است.
FAS یا Free Alongside Ship

فروشنده بار را در کنار کشتی به خریدار تحویل می‌دهد و هزینه‌ها و عقد قراردادهای حمل از نقطه‌ی تحویل تا مقصد نهایی، بیمه و بازرسی بر عهده‌ی خریدار است.
FOB یا Free On Board

فروشنده بار را روی عرشه‌ی کشتی به خریدار تحویل می‌دهد، پس تا قبل از تحویل ریسک متوجه فروشنده است و هزینه‌ها و پیگیری قراردادهای حمل از نقطه ی تحویل کالا تا مقصد نهایی، به مراه هزینه‌های بیمه و بازرسی بر عهده‌ی خریدار است.
اینکوترمزهای گروه C

اینکوترمزهای گروه C  شامل مواردی هستند که هزینه ی حمل بار تا کشور مقصد، بر عهده ی فروشنده است و شامل موارد زیر هستند :
CFR یا Cost and Freight

حمل و نقل بصورت دریایی است و فروشنده کالا را روی عرشه‌ی کشتی به خریدار تحویل می‌دهد. پیگیری قرارداد بیمه و  هزینه‌ی آن با خریدار و عقد قرارداد حمل و نقل تا مقصد و هزینه‌های آن با فروشنده است، اما اگر کالا بعد از تحویل روی عرشه دچار آسیب شود، مسئولیتی برعهده‌ی فروشنده نیست. (چون قرارداد بیمه را خریدار منعقد می‌کند)
CIF یا Cost, Insurance and Freight

حمل و نقل بصورت دریایی است و قراردادهای حمل‌ونقل و بیمه و هزینه‌هایشان با فروشنده است و در صورت بروز حادثه، بیمه مسئول جبران خسارت خواهد بود.
CPT یا Carriage Paid To

اینکوترم CPT برای انواع روش های حمل و نقل استفاده می‌شود اما معمولاً برای حمل و نقل زمینی و هوایی است.

هزینه ی حمل تا نقطه‌ی توافق شده بر عهده‌ی فروشنده است و  قراردادهای بیمه و بازرسی و پرداخت هزینه‌های مربوطه به عهده‌ی خریدار است.
CIP یا Carriage and Insurance Paid to

این اینکوترم برای انواع روش های حمل و نقل قابل استفاده است.

مسئولیت جبران خسارت تا زمان رسیدن کالا به نقطه‌ی توافق شده و پیگیری و پرداخت هزینه‌های حمل و نقل و بیمه با فروشنده و هزینه‌های بازرسی کالا با خریدار است.
اینکوترمزهای گروه D

در اینکوترمزهای گروه D فروشنده کالا را در مقصد (ایران) تحویل داده و  تا رسیدن به نقطه ی تحویل تمامی خطرات و هزینه ها را بر عهده میگیرد و شامل موارد زیر می‌شوند:
DAF یا Delivered At Frontier

این ترم برای حمل و نقل ریلی است و محموله در مرز کشورِ مقصد و نقطه‌ای که خریدار انتخاب کرده است تحویل داده می‌شود.
DES یا Delivered Ex Ship

برای حمل‌ونقل دریایی است و بار روی عرشه و در بندر کشور مقصد به خریدار تحویل داده می‌شود و هزینه های ترخیص بر عهده‌ی خریدار است.
DEQ یا Delivered Ex Quay

برای حمل و نقل دریایی است و بار پس از انتقال به اسکله تحویل داده می‌شود و تمام هزینه‌های حملِ بار از کشتی تا اسکله بر عهده‌ی فروشنده است.
DDU یا Delivered Duty Unpaid

فروشنده کالا را در مقصد (گمرک کشور وارد کننده) به خریدار تحویل میدهد، اما ترخیص کالا و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بر عهده ی خریدار است.
DDP یا Delivered Duty Paid

فروشنده کالا را در مقصد و پس از ترخیص کالا و پرداخت عوارض به خریدار تحویل می‌دهد و تمام ریسک را قبول می‌کند.

 

مقالات پیشنهادی